Tilsette i Fjaler sokn

Knut Arne Kummeneje
Sokneprest 
Kontortelefon: 57 73 97 75
Mobil: 908 55 230
E–post: knut.arne.kummeneje@fjaler.kyrkja.no

Irene Fløde
Kyrkjeverje
Kontortelefon: 57 73 97 71 
Mobil: 992 38 420
E–post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no

Mark Taylor
Kantor 
Kontortelefon: 57 73 97 74
Mobil: 97513449
E–post: kantor@fjaler.kyrkja.no

Joy Taylor
Sekretær 
Kontortelefon: 57 73 97 72
E–post: kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no  
E–post: fjaler.kyrkjeblad@gmail.com

Reidun Eiken 
Organistvikar
Telefon: 57 73 53 94