Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
25 Februar
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
04 Mars
11:00 Gudsteneste, Guddal kyrkje
14:00 Gudsteneste, Hellevik bedehuskapell
11 Mars
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
19:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
18 Mars
19:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
20 Mars
20:00 Musikkandakt, Dale kyrkje
29 Mars
19:30 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
30 Mars
19:30 Gudsteneste, Dale kyrkje
01 April
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
16:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
02 April
11:00 Gudsteneste, Fjaler sjukeheim
22 April
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
14:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
29 April
11:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

 


Vipps_App_ikon_RGB.jpg
No kan du gi med Vipps

Det er fleire som har etterlyst Vipps til betaling av offer og konsertbilletter.
No er det på plass. Dei som vil betale med Vipps brukar ein «app» på smarttelefonen sin.
Du kan søke på "Fjaler sokn," "kyrkja i Fjaler" eller bruke Vipps-nummeret vårt "127523". 

HUGS Å SKRIVE KVA BETALINGA GJELD, f.eks. "offer til Kirkens SOS", eller "offer [stad & dato]".

Dei som har med seg kontantar kan sjølvsagt fortsette med det.

Ved betaling via Vipps blir det trekt gebyr på 1.75%, dvs at viss du gir kr.100, får vi kr.98,25 som vi sender vidare til offermottakaren.

 

Fasteaksjonen

No er det fastetid, og bøssebærarane i Fjaler går dør-til-dør 18.-20. mars for å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelp sitt viktige arbeid. Men i år kan du også gje ved å bruke vår digital fastebøsse! Pengane går til Kirkens Nødhjelp, og blir registrert i Fjaler. Du kan gje allereie no!

Her kan du legge pengar i digital fastebøsse!
KN-fasteaksjon_bosse.jpg
Ljosheimbasar_IMG_5761.JPG
Velkomen til basar!

Ljosheim, laurdag 17. februar kl. 15.00.  

Den årvisse Ljosheimbasaren i februar er godt innarbeidd, godt besøkt og treng såleis lite presentasjon. Som du ser på bildet har basarsjef Marie Skadal som vanleg sydd fine dukar til utlodding. Ljosheimbasaren er kjend for mange fine vinstar både på loddbok og åresal. Vi er takksam om du ønskjer å hjelpe oss med vinstar, og du må gjerne levere dei inn på kyrkjekontoret. Hjarteleg takk!
Velkomen til Laurdagsklubben!

No er Ragnhild og Hans klare for nye Laurdagsklubb-samlingar.
Det blir Laurdagsklubb 27. januar, 10. februar, 3. mars, 17.mars, 22.april (barnas påskegudstenesta) og 28. april.
Som vanleg blir det song, bibelforteljing og leik, og foreldrene får tid til kaffi og ein prat.

Kven: Frå 4 år og oppover
Tid:  Laurdagar kl. 10.30-12.00
Stad: Ljosheim i Dale
Velkomen!

Laurdagsklubben er tilslutta Sundagsskulen Norge.
Medlemspengar er 50 kr. for heile 2018 - til konto: 3741.20.28717.
Du kan også betale med Vipps til 127523 Fjaler sokn. 
Merk betalinga «medlemspengar» og hugs å skrive namn på barnet/barna du betaler for.

Programmet for våren.
Barn_sirkel_ElisabethMoseng.jpg
Barn_bibel_ElisabethMoseng.jpg
Til 5.-klassingane!

Kyrkja i Fjaler inviterer 5.-klassingar i Dale og Flekke med på to samlingar om ”Den Store Forteljinga”, samt gudsteneste.   

Dei to samlingane er:
Torsdag 18. januar  
Torsdag 25. januar 

Tid: kl. 13.00-14.30 
Stad:  Ljosheim i Dale


Gudstenesta i Dale kyrkje skal vere søndag 28. januar kl. 11.00.   
På denne gudstenesta skal du få Bibelen – konfirmantbibelen med mykje fint tilleggsstoff. 

På samlingane får du høyre bibelforteljingar, sjå filmklipp frå Jesu liv, og mykje anna. 
Vi håpar at du på denne måten får meir lyst til å lese i Bibelen, og bli betre kjent med Jesus!

Påmelding:
Send sms med namn til Knut Arne på tlf 908 55 230.

Vel møtt!
Les meir »
Elvis_Gospel_2018.jpg
In memory of ELVIS Gospelkonsert

Fredag 9. februar kl.19.00 i Dale kyrkje.

Etter tre år med "En storslått hyllest til Elvis" og "Blue Christmas" er den kritikerroste trioen Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk klare for ein ny suksess! På repertoaret står gospel, og vi garanterer ei gåsehud-oppleving!
Cantus er med og korer.

Billettar kan du kjøpe her eller ring 815 33 133.

jul-2014.jpg
Ordet vart menneske

I opphavet var Ordet,
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

Han var i opphavet hos Gud.

Alt vart til ved han,
og utan han vart ikkje noko til.

Det som vart til
i han, var liv,
og livet var lyset for menneska.

Lyset skin i mørkret,
og mørkret har ikkje overvunne det.
 
Joh.1,1-5

Juleevangeliet kan du finne her: bibel.no

God jul!


Les meir »
 
2-aarsbok.jpg
For 2-åringane

Vi inviterer alle barn født i 2015 og foreldra deira til samling på Ljosheim i Dale laurdag 
13. januar kl. 11.00-12.00.  Besteforeldre er hjarteleg velkomne til å vere med. 

Under samlinga vert 2-årsboka «Mi kyrkjebok» delt ut. Vi skal lære nokre av songane som står i boka, leike finger- og kroppsleikar og bli kjent med «Krølle», eit lite lam som gjekk seg bort. Til slutt vert det tid for leiking.

Denne samlinga er ein del av trusopplæringa i Fjaler.

Velkommen til samling på Ljosheim!

godt-nytt-aar-2014.jpg
Godt nytt år!

Gamleåret seig i hav,
siste dag i dauden bleikna;
men i aust det atter kveikna,
nyfødd sol stod opp or grav.
Ljoset fram or mørkret stiger
som på fyrste skapingsdag.
Sol og dag er fødd til siger,
mørkret dømt til nederlag.

Elias Blix 1869

Vi vil takke alle som har vore med oss i 2017 og ønskje dykk alt godt i året som kjem. 
 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Postboks 18
6961 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Klikk her: KONTAKT OSS
for adresser til alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps: 127523 Fjaler sokn

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokneråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no