Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
28 Oktober
11:00 Gudsteneste, Hellevik bedehuskapell
04 November
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
11:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
14:00 Gudsteneste, Guddal kyrkje
18 November
11:00 Familiegudsteneste i Dale Kyrkje
25 November
11:00 Familiegudsteneste, Folkestad bedehuskapell
14:00 Gudsteneste, Straumsnes grendahus
02 Desember
19:00 Familiegudsteneste, Dale kyrkje
09 Desember
16:00 Familiegudsteneste, Guddal kyrkje
18:30 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
16 Desember
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
16:00 Musikkandakt i Hellevik Bedehuskapell
18 Desember
19:30 Musikkandakt, Dale kyrkje
24 Desember
13:30 Gudsteneste, Guddal kyrkje
14:00 Gudsteneste, Hellevik bedehuskapell

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

 


kristus_pantokrator.jpg
Ikonutstilling i Førde

Sunnfjord Kunstlag har invitert ikonkunstnar Solrunn Nes frå Norheimsund i Hordaland, til å vise nokre av sine unike arbeid i Utstillingssalen i Førdehuset frå laurdag 6. t.o.m. sundag 14. oktober.   
Onsdag 10. oktober kl. 11 held ho foredrag i Festsalen i Førdehuset, i regi av Senioruniversitetet i Førde og Sunnfjord Kunstlag.  
Foredraget er ope for alle.   
Stormskade på blodbøk

Stormskade på blodbøken på Dale kyrkjegard. Ikkje gå innforbi sperringa!

Som bilda syner gjorde stormen natt til torsdag stor skade på blodbøken på Dale kyrkjegard.

Vi har sperra av eit område rundt blodbøken  og vi ber om at folk ikkje går innom sperringane. 

Det ligg ei stor laus grein oppe i trekruna som kan dette ned. Det er også fare for at minst ei stor grein kan knekke ned på grunn av roteskade. Det var overraskande å sjå korleis den største greina ser ut der den er "knekt". Vi skulle gjerne ha rydda fort opp på kyrkjegarden etter skadane, men lyt ta tryggleiken på alvor, så difor kan det ta litt tid.

Det bør vere rimeleg stilt før ein klatrar opp i dette store treet. Då det har vore mykje skade på tre er det mange hasteoppdrag for dei som driv med slikt arbeid. Vi har gjort avtale med ein som kjem uti neste veke og tek seg av treet. Vi ber difor innstendig om at ingen går innforbi sperringa som er sett opp. 

Helsing irene kyrkjeverje

Klikk på "les meir" for å sjå bilete!Les meir »
Blodbok2.jpg
TV-Aksjonen 21. oktober

Mindre åleine saman

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom TV-aksjon i år skal vi skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. Pengane som blir samla inn skal skape 700.000 møte mellom menneske.
Noreg er eit samfunn der skilnad mellom folk aukar. Skilnader som ikkje fyrst og fremst handlar om etnisitet eller religion, kor du kjem frå eller kven du er. Men om du er innafor eller utanfor.
Det er mange måtar å vere utanfor på. Frå å mangle ei seng å sove i, til å vere utanfor i arbeidslivet eller sosiale fellesskap. Dette råker ikkje berre enkeltpersonar, men gir ringverknader for heile folkesetnaden.
Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møte som kan redde liv. Ved å opne dørar og legge til rette for at fleire kan møtast, skal vi vise kvifor TV-aksjonen i år er viktigare enn aldri før. Vi skal tilby menneske som opplever å stå utanfor, eit nytt fellesskap, ei seng eller ein samtale og slik  bidra til at fleire får sjansen til å oppnå eigne mål og draumar.

BLI MED PÅ DEN STØRSTE DUGNADEN I VERDA! 
Bli bøsseberar, ring 02025 eller gå inn på blimed.no


Les meir »
Gratulerer med skulestart og velkomen i kyrkja!

I september har vi samlingar for 6-åringane i Fjaler.
Dåpsskulen for Dale og Flekke blir torsdagane 20. og 27. september kl.09.00 på Ljosheim.
I Ytre Fjaler er det dåpsskule onsdag 26. september kl.17.45 på Våge skule saman med Do Re Mi og etterpå i Hellevik kapell.

Alle 6-åringane i Fjaler blir invitert til ei laurdagssamling i Dale kyrkje 29. september der vi skal øve til gudstenesta ved å synge liturgi og salmar. På samlinga får borna høyre forteljingar frå Bibelen, særlig frå Jesu liv, korleis han møtte menneske. Vi skal leike og synge. Borna vil også lære om bøn og nattverd.  

6-åringane får bok, arbeidshefte og CD i hausttakkefestgudsteneste 30. september:
Guddal kyrkje kl.11.00
Hellevik kapell kl.14.00
Dale kyrkje kl.16.30

Mi kyrkjebok 6 handlar om Nora som nett har begynt på skulen. Boka har òg forteljingar frå Bibelen, om Adam og Eva, om Josef og brørne. Vi får møte Jesus når han blir døypt, og når den blinde Bartimeus får møte Jesus. Elles kan vi lese om det spennande som hende i påska og pinsa. I arbeidsheftet er det mange morosame oppgåver å gjere, både å streke, teikne, og fargelegge.  

Vi som arbeider med opplegget for 6-åringane, ser at det er viktig at borna tidleg blir kjend med den kyrkja dei er døypt inn i. Det er kyrkja si oppgåve å vere med og hjelpe foreldre og fadrar med å realisere ønsket om at borna skal lærast opp i den kristne trua.6aarsbok.jpg
Laurdagsklubben

Vi vil gratulerer Ragnhild og Ika med vesle Odin!
Laurdagsklubben tek ein pause mens Ragnhild har morspermisjon.
vigsel_2004.jpg
Skal du gifte deg?

Første steg i bryllaupsplanlegginga er å avtale dato, stad og klokkeslett. For kyrkjeleg bryllaup i Fjaler, ta kontakt med Fjaler kyrkjekontor på 57739770 eller send epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no.
Kyrkjeleg vigsel er gratis viss minst ein av brurfolka eller foreldra bur i kommunen og er medlem av DNK.

Skjema "Vi ønskjer kyrkjeleg vigsel".

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Frå juni 2018 kan de søke om prøving av ekteskapsvilkår digitalt på skattetaten.no.
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forlovarane logge inn på skatteetaten.no og fylle ut forlovarerklæringa.
Behandlingstida kan vere inntil tre veker. Men ikkje fyll ut skjemaa meir enn fire månader før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er gyldig i fire månader.
Når søknaden er godkjend, blir prøvingsattesten utferda i Altinn og de må vidaresende han til vigslaren. De vel sjølve om attesten skal sendast vidare digitalt, eller som brevpost. Ein kan vareta informasjonstryggleiken til personopplysningane i attesten ved å sende han vidare i ein kryptert e-post, eller ved å sende han i ein lukka konvolutt.

Skatteetaten.no
Cantus_foto_Joy_Taylor.jpg
Jakob Sande konsert

Søndag 5. august kl.20.00 
I Dalsfjordveka inviterer Cantus til ein Jakob Sande korkonsert i Dale kyrkje. På programmet vil det vere to avdelingar med korsong, kjende dikt av Jakob Sande for det meste tonesatt og arrangert av lokale komponistar som Jørgen Alisøy, Jan Haugen, Karette Stensæth, Roar Gøksøyr Lillebø, Mark Taylor og Joy Taylor. Midt i konserten blir det ein økt med allsong.
Billettsal ved inngangen kr 150,-

 
Velkomen til kor!

Cantus 
kyrkjekoret i Fjaler for vaksne
Stad: Ljosheim
Dag: Onsdag
Tid: kl.20.00 – 21.30
Klikk her for semesterplan

Guddal familiekor
 
for alle frå 4 år oppover
Stad: Biblioteket, Guddal skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.16.00 – 17.00 
(16.00 – kl.16.30 frå 4 år t.o.m. 3. klasse)
Klikk her for semesterplan

Dale barnekor 
for 3. -7. klasse ved Dingemoen skule
Stad: Musikkrommet, Dingemoen skule
Dag: Mandag
Tid: kl.14.25 – 15.00
Klikk her for semesterplan

Do Re Mi
 
barnekor for ytre Fjaler og Flekke frå 5 år til 8. klasse
Stad: Rom 6, Våge skule
Dag: Anna kvar onsdag
Tid: kl.17.45 – 19.00 
(kl.17.45 – 18.40 for dei minste)
Klikk her for semesterplan

Ungdomskoret 
for 8. kl t.o.m. vg3
Stad: Ljosheim
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.14.30 – 15.15
Klikk her for semesterplan
Kirkerådets personvernerklæring

Frå 1. juli gjeld EUs General Data Protection Regulation også i Norge.
Kirkerådet har formulert ei personvernerklæring som fortell korleis og kvifor Den norske kyrkje samlar inn og bruker personopplysningar. Reint praktisk betyr dette at du kan kome til å få meldingar frå Fjaler kyrkjekontor som ber om lov til å hente inn og lagre personopplysingar.

Klikk her for å lese heile dokumentet.


Les meir »
 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Postboks 18
6961 Dale i Sunnfjord

Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Klikk her: KONTAKT OSS
for adresser til alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps: 127523 Fjaler sokn
Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står som regel i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokneråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no